ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมนิทรรศการศิลปะจีนโบราณ

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าชมนิทรรศการศิลปะจีนโบราณ ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: