ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมวันครู ก.ล.ว.

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฟังธรรม เนื่องในโอกาสวันครูในโบสถ์แม่พระลูกประคำกาลหว่าร์  โดยมีบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม  เป็นวิทยากรบรรยายธรรม และในวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันครู กิจกรรมปฏิญาณตนของครู และพิธีมุทิตาจิตแด่ครู

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: