ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3

โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดหลักสูตร แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และทุนการศึกษา 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: