ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลยิมนาสติก

เด็กหญิง ณัฐญาภรณ์ กมลสัมฤทธิชัย ชั้นป.2/1 เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก 1 st Singha Rhythmic Gymnastics Competition 2019 ณ โรงยิม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ได้รับรางวัล

  • ชนะเลิศ                           รายการทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 7–9 ปี
  • รองชนะเลิศอันดับ 1         รายการอุปกรณ์เชือก รุ่นอายุ 7–9 ปี

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: