ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

    โรงเรียนจัดงานกุหลาบสัมพันธ์โอกาสครบรอบ 70 ปี ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีของโรงเรียน โดยมีพระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อดีตครูเกษียณเป็นเกียรติมาร่วมงานและร่วมพิธีมุทิตาจิตที่โรงเรียนได้จัดขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของโรงเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: