ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการ PRE-ONET 2561

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Onet) ประจำปี 2561 จัดโดย สถาบันทดสอบแม็ค บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และได้รับรางวัล คือ

          นายศิรพล  เอมทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: