ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกม 24 - ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระ: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดแข่งขันเกม 24 ขึ้น เพื่อฝึกทักษะทาด้านการคิดคำนวณ เป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยได้จัดแข่งขันขึ้นในระดับช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศ  ด.ช. เจตพัฒน์ จิยารมย์ ม.3/1

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช. ภวดล กิรติพงษ์วุฒิ ม.3/2

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช. สุเมธัศ แก่นกุหลาบ ม.2/2

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: