ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Adventure to Singapore #3

วันนี้ นักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยาและภัทรวิทยา ได้ร่วมเดินทางไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกำหนดเดินทางวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2562 มีคุณครูและนักเรียนร่วมเดินทางทั้งสิ้น 22 คน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: