ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายสัมผัสชีวิตเวียงป่าเป้าชุมชนแห่งพระพร

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนกุหลาบวิทยา จัดกิจกรรมค่ายสัมผัสชีวิต "เวียงป่าเป้าชุมชนแห่งพระพร" เมื่อวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ณ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะครูจำนวน 6 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วยการไปเยี่ยม และนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้สูงอายุชาวอาข่าที่หมู่บ้านห้วยไร่ และบ้านดอยงาม การนำสิ่งของ ขนม ของเล่น ไปมอบให้กับน้องๆ ชนเผ่าต่างๆ และเด็กกำพร้า โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และบ้านมิตราทร รวมทั้งไปจัดกิจกรรม เล่นเกม มอบของขวัญ ขนม ให้กับน้องๆ ชาวเขาเผ่าอาข่า อีกทั้งยังไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชาวเขา เพื่อสัมผัส เรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ การดำรงชีวิตแบบพอเพียง และเรียบง่าย พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม โดยได้รับความอนุเคราะห์ ทีมวิทยากร และอำนวยความสะดวกต่างๆ จากคุณพ่อธนากร เลาหบุตร และคณะครูจากโรงเรียนนุชนาถอนุุสรณ์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • ชานนท์ ศรีธงชัย
  • ปิยนันท์ รัตนอุดม
  • วิไลวรรณ โพธินิล
  • อำไพ พลขันธ์
  • สัจกร ขำแก้ว