ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทิดเกียรติแม่พระ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระ(พระนางมารีย์)  องค์อุปภัมถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมแห่แม่พระ และมอบธงที่เขียนคำภาวนาวอนขอและข้อตั้งใจที่จะทำความดีมอบแด่แม่พระ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: