ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายสัมผัสชีวิต ม.2-ม.5

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 4 มี.ค. 2563 ถึง อา. 8 มี.ค. 2563
ค่ายสัมผัสชีวิต ม.2-ม.5
ฝ่ายจิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง