ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แจ้ง หยุดเรียน โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร
  • โรงเรียนหยุดวันพฤหัสที่ 21 - ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
  • เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  • นักเรียนที่เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มีการเรียนการสอนตามปกติ

เรียนชดเชย ดังนี้

  • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562    จัดตารางเรียนวันอังคาร
  • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562       จัดตารางเรียนวันศุกร์
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 จัดตารางเรียนวันพฤหัสบดี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบด้านล่าง