ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนศึกษา ป.1-ป.3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน  202 คน ไปทัศนศึกษา ณ  ศูนย์การเรียนรู้ผ่านการสวมบทบาทอาชีพ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ด้วยกิจกรรมเด็กในรูปแบบของการสวมบทบาทการทำงานในแต่ละอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้า่งแรงแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: