ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป.4-ป.6 จำนวน 277 คน ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้ชมการแสดงความสามารถของสัตว์นานาชนิด และกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ รวมทั้งได้นั่งรถรางชมบริเวณรอบๆ สวนสัตว์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: