ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Open House

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

ฝ่ายปฐมวัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Open House ขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นงานที่เด็กๆ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ได้แสดงศักยภาพบนเวทีประกอบเพลงต่างๆ ตามโครงการ Project Approach ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันมา เช่น การแสดงประกอบเพลง "ผักบุ้ง" ของระดับชั้นเตรียมอนุบาล การแสดงประกอบเพลง "แตงโม" ของระดับชั้นอนุบาล 1/1 การแสดงประกอบเพลง "มด" ของระดับชั้นอนุบาล 1/2 การแสดงประกอบเพลง "Fish Dance" ของระดับชั้นอนุบาล 2/1 การแสดงประกอบเพลง "Better When I am dancing" ของระดับชั้นอนุบาล 3/1 และการแสดงประกอบเพลง "กล้วย" ของระดับชั้นอนุบาล 3/2 นอกจากนั้นยังเปิดบ้านให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: