ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: