ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กีฬาสี ประจำปี 2560

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ทั้งการเดินพาเหรด แฟนซี เชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: