ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้

     โรงเรียนกุหลาบวิทยา มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของเด็กชายอัครพล  พลายแก้ว นักเรียนชั้น ป.5/3  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

     ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,700 บาท พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียหายให้ดำเนินชีวิตต่อไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: