ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันจบการศึกษาและวันอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีนักเรียนที่จบการศึกษาจำนวน 61 คน อีกทั้งนักเรียนชั้นม.6 ยังได้จัดพิธีอำลาโรงเรียน และมอบของขอบคุณให้กับคุณพ่อ โรงเรียน และคุณครู 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: