ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีอำลานิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 โรงเรียนได้จัดพิธีอำลาครูนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2  ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: