ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนในเขต 1

โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 1 ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนในเขต 1 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักกีฬาของเราได้รับรางวัล ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

1. ด.ช. พีระเกียรติ  ศักดากุล

2. ด.ช. ประวิทย์     โอ่วเจริญ

3. ด.ช. อภิชาติ      นามราช

4. ด.ช. ณัฐชนน     ศรีเมธิยานนท์

5. ด.ช. พสุพนธ์     อากาศ

6. ด.ช. นพเก้า      บูรณะอมร

7. ด.ช. พัชรพล     อัมพร

8. ด.ช. เกริกขจร    หนูอินทร์

9. ด.ช. ศุภกฤต      ดีเจริญ

10. ด.ช. เจริญโชค เอกร่าเริงแสน

11. ด.ญ. กิรณา     คงประโยชน์

 

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1. ด.ช. ภูริณัฐ        ภัคดีคงเดช

2. ด.ช. ศุภณัฎฐ์     ประดิษฐ์ธรรม

3. ด.ช. ธณภณ       เฉิน

4. ด.ช. ศรัณย์        แจ้งกระจ่าง

5. ด.ช. ศิวัช          อมรอนันต์โชค

6. ด.ช. มุสซา        กูรูมา

7. ด.ช. กฤษกร      โชติชุ่ม

 

รางวัลชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

1. ด.ช. ปรัชญา      เบิกขุนทด

2. ด.ช. อุดมพงษ์    อาญาเมือง

3. นายณัฐชนน       ลักษณ์สิริโรจน์

4. ด.ช. ธานิณร์       อินทรประเสริฐ

5. ด.ช. กิตติวินท์    สิรินิจศรีวงศ์

6. ด.ช. ปุรเชษฐ์     โมราชาติ

7. ด.ช. กฤตวัฒน์   รุกขพันธ์

8. ด.ช. ธีรภัทร       นทีไพศาล

9. ด.ช. พศิน          เตชพรรุ่ง

10. ด.ช. ชยพล      ปุญนนท์

11. ด.ช. มินธดา     ชูสิน

12. ด.ช. ภัทรพล    ยิ่งเกียรติคุณ

13. ด.ช. ณัฐภัทร   ศรีเพ่ง

14. ด.ช. ศิริศักดิ์     นนตะสี

15. ด.ช. ธนาวิน     ลิ้มอารยะชน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: