ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ณพิชญ์สิษฐ์ เจริญบุตร

 

จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ไฟล์ PDF)

 

ภาคเรียนที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ภาคเรียนที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3