ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF)

จำนวนข้อสอบร่วมของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภาคเรียนที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ภาคเรียนที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • ภาษาไทย ป.1-6
  • คณิตศาสตร์ ป.1-6
  • วิทยาศาสตร์ ป.1-6
  • สังคมฯ ป.1-6
  • ภาษาอังกฤษ ป.1-6

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • ภาษาไทย ม.1-3
  • คณิตศาสตร์ ม.1-3
  • วิทยาศาสตร์ ม.1-3
  • สังคมฯ ม.1-3
  • ภาษาอังกฤษ ม.1-3