ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2563

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

(และเพื่อเตรียมเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์)

 

คำชี้แจง
1. ตรวจสอบได้ที่ www.klw.ac.th/student/

2. นักเรียนและผู้ปกครอง Log in  ด้วย เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ทั้ง username และ password

3. ตรวจสอบข้อมูล และสแกน QR Code ไลน์กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในห้องเรียนนั้น ๆ
    3.1 นักเรียน scan กลุ่มไลน์นักเรียน  
    3.2 ผู้ปกครอง scan กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง

4. เมื่อเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มห้องเรียนแล้ว
    4.1 นักเรียน แจ้งชื่อ นามสกุล จริง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และตั้งชื่อไลน์ด้วยชื่อ นามสกุลจริง
    4.2 ผู้ปกครอง แจ้งชื่อ นามสกุลของนักเรียน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

หมายเหตุ  นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อโรงเรียนที่เบอร์โทรศัพท์ 06-1953-8818  LINE ID : klw.acc62

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน  >> คลิกที่นี่ <<