ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2563

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เปิดลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

ปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์