ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และดำเนินการป้องกันด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: