ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 24 ก.ค. 2563
07.45 น.
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักอำนวยการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง