ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักศึกษาวิชาทหาร ปี.1 - ปี.3 เรียน รด.

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 3 ก.ย. 2563
นักศึกษาวิชาทหาร ปี.1 - ปี.3 เรียน รด.
วิชาการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง