ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน อนุบาล - ป.5

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 16 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน อนุบาล - ป.5
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัญจลา
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง