ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน อนุบาล - ป.5

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 16 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะกับเยาวชน อนุบาล - ป.5
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอัญจลา
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง