ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.1 - ม.6 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 9 พ.ย. 2563 ถึง ศ. 13 พ.ย. 2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.1 - ม.6 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
วิชาการ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง