ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมคริสต์มาส

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 16 ธ.ค. 2563 ถึง พฤ. 24 ธ.ค. 2563
กิจกรรมคริสต์มาส
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง