ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ / พระกุมารอวยพรบนห้องเรียน

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 23 ธ.ค. 2563
มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ / พระกุมารอวยพรบนห้องเรียน
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง