ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

Primary tabs

วันสอบ ปีการศึกษา 2562

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 28 มิ.ย. 2562 ถึง พ. 3 ก.ค. 2562 ม4-ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
ศ. 19 ก.ค. 2562 ถึง ส. 24 ส.ค. 2562 ป.1-ม.3 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/62 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 9 ก.ย. 2562 ถึง ศ. 13 ก.ย. 2562 สอบอ่านอนุบาล ฝ่ายอนุบาล วิชาการปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 23 ก.ย. 2562 ถึง ศ. 27 ก.ย. 2562 สอบปลายภาคเรียน ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/62
พ. 25 ก.ย. 2562 ถึง ศ. 27 ก.ย. 2562 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝ่ายอนุบาล วิชาการปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน