ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

Primary tabs

วันสอบ ปีการศึกษา 2563

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ศ. 28 ส.ค. 2563 ถึง พ. 2 ก.ย. 2563 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/63 ป.1 - ม.6 วิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
ส. 3 ต.ค. 2563 สอบเข้านักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 19 ต.ค. 2563 ถึง ศ. 23 ต.ค. 2563 สอบการอ่านอนุบาล 1-3 อนุบาล เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 26 ต.ค. 2563 ถึง พ. 28 ต.ค. 2563 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา MEP ภาคเรียนที่ 1 อนุบาล เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 2 พ.ย. 2563 ถึง ศ. 6 พ.ย. 2563 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1 อนุบาล เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 9 พ.ย. 2563 ถึง ศ. 13 พ.ย. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.1 - ม.6 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) วิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
จ. 22 มี.ค. 2564 ถึง พ. 24 มี.ค. 2564 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา MEP ภาคเรียนที่ 2 อนุบาล เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 29 มี.ค. 2564 ถึง พ. 31 มี.ค. 2564 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2 อนุบาล เจริญ เอกร่าเริงแสน
จ. 5 เม.ย. 2564 ถึง ศ. 9 เม.ย. 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-ม.6 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) วิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์