ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

เปิดรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่เตรียมอนุบาล-ม.4

ลงทะเบียนสมัครนักเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทิน

 

รับสมัครครู

  • ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
โทร.0 2266 5775 ต่อ 114