ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทิน

รับสมัครครู

  • ครูปฐมวัย 1 อัตรา
  • ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต/เครื่องเสียง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายอนุบาล 0 2266 5775 ต่อ 125
ฝ่ายวิชาการ 0 2266 5775 ต่อ 114