ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

Video Activity

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เปิดทำการสอน
ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึง ม.6

Kularbwittaya

1334 Yotha Road, Taladnoi, Sampanthawong, Bangkok, Thailand. 10100
Tel.(66) 2266 5775
Fax.(66) 2639 0130

Contact Us