ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศ เรื่อง
การปิดทำการระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

       ตามประกาศคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ให้ยกระดับล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 โดยให้มีการลดและจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ ท่าน โรงเรียนจึงขอประกาศปิดทำการ งดการเดินทางมาติดต่อที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
       หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะติดต่อกับทางโรงเรียน สามารถติดต่อผ่านทางครูประจำชั้น หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2665775-6 ต่อ 111 (ห้องธุรการ) หรือไลน์ประชาสัมพันธ์: aesanyo..

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทิน

รับสมัครครู

  • ครูปฐมวัย 1 อัตรา
  • ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต/เครื่องเสียง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายอนุบาล 0 2266 5775 ต่อ 125
ฝ่ายวิชาการ 0 2266 5775 ต่อ 114