ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทิน

ปรัชญาของโรงเรียนกุหลาบวิทยา

"พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักศาสนา"