ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่เตรียมอนุบาล-ม.4

ลงทะเบียนสมัครนักเรียนออนไลน์

งด เรียนภาคฤดูร้อน เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19

ทำความสะอาด และปรับปรุงอาคารสถานที่ในช่วงปิดภาคเรียน

เปิดภาคเรียนที่ 1/63
จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทิน

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/63 จะแจ้งให้ทราบ

รับสมัครครู

  • ภาษาไทย 2 อัตรา
  • ภาษาจีน 1 อัตรา
  • ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ/อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

[รายละเอียดเพิ่มเติม]
โทร.0 2266 5775 ต่อ 114