ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับกุหลาบวิทยา

โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2491 เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์
ผู้อำนวยการ

ปฏิทิน

Video Activity

ปรัชญาของโรงเรียนกุหลาบวิทยา

"พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักศาสนา"

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เปิดทำการสอน
ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึง ม.6

Contact Us
Kularbwittaya School

1334 Yotha Road, Taladnoi, Sampanthawong, Bangkok, Thailand. 10100
(66) 2266 5775

1334 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
(66) 2266 5775