พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2567

Submitted by infoklw on

เช้าวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกุหลาบวิทยาเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ ณ วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) ด้วยความรัก ความผูกพันที่มีแด่คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และให้การต้อนรับคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุหลาบวิทยา และเจ้าอาวาสวัดวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) พร้อมคุณพ่อฉลองรัฐ  สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้พระพรจากพระตลอดจนได้รับคำสอนที่ให้ข้อคิดเสริมสร้างกำลังใจจากคุณพ่อในการเริ่มต้นการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

Submitted by infoklw on

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อแจ้งนโยบายต่างๆ จากทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ การปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนใหม่เป็นอย่างดี