Submitted by infoklw on

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการ RMUTR Open House 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์ ได้จัด โครงการ RMUTR Open House 2024 ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศรายการ การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ English Quiz Bee

1.1 นายบรรณสรณ์ ภารวสี ม.6/1

1.2 นายซัยยิด อับบาส ซามีร ฮายัด ม.6/1

1.3 นายปรีชากร พรมนนท์ ม.6/1

2. รางวีลชมเชย รายการ การประกวดขับร้องเพลงจีน

2.1 นายศุภกร หมั่นหาผล ม.6/2

ฝ่าย