Submitted by infoklw on

เด็กหญิงกัณย์ณิษา อรุณพรวาณิชย์ อนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

การแข่งขันเทควันโด รายการแข่งขัน วิถีเพชรแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ฝ่าย