Submitted by infoklw on

โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์

โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ได้จัดโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษออนไลน์  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  นักรียนที่เข้าร่วมการสอบและได้รับรางวัลมา คือ เด็กชายอชิรวิชญ์ รุ่งอมรพจน์  ทำคะแนนได้ 191 จาก 200 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 จาก 260 คน และได้รับเหรียญทอง

ฝ่าย