ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการจัดการศึกษา

Primary tabs

บาทหลวงพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์
ผู้อำนวยการ
ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
วิชัย ธนูสิงห์
กัณฐิมา จินตานนท์
ปรียารัตน์ ศรจันทร์
ปิยนันท์ รัตนอุดม