ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สร้างงานสร้างอาชีพ

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 31 ก.ค. 2563
14.30
สร้างงานสร้างอาชีพ
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ​ นำนักเรียนปฎิบัติกิจกรรม​ ฟักทองแกงบวด

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง