ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ฝ่าย: 
ผู้โพสต์: 
ณพิชญ์สิษฐ์ เจริญบุตร

ประกาศโรงเรียนกหลาบวิทยา

เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

 

ภาพประกอบ: