ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชนะเลิศ Overall "Stem Education" ถ้วยนายกรัฐมนตรี

ผู้โพสต์: 
อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ปีการศึกษา: 
2561
ฝ่าย: 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “ออกแบบกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ : ฟิสิกส์ สมองกลฝังตัว และ Internet of Things” ซึ่งมีการนำเสนอผลงาน 2 ประเภท คือ 1. นำเสนอผลงานด้วยวิธีการบรรยาย และ 2. นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  ระหว่าง วันที่1 – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งผลงานทั้ง 2 ประเภท นำโดย คุณครูอัมพาภรณ์ คุ้มมงคล  คุณครูวีระพงศ์  สาธิตธรรมพร และตัวแทนนักเรียนชั้น ม. 6 ร่วมกันนำเสนอ Project “Modify & Reconstruction of Radio Control Car”

ผลการตัดสิน โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall “Stem Education” ถ้วยรางวัลพิเศษจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี