ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลอยกระทง

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 22 พ.ย. 2561
8:30-10:00
ลอยกระทง
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ กิจกรรมที่กำหนดจัดมีดังนี้คือ ระบายสี