ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1 - ม.3

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
อ. 2 ต.ค. 2561 ถึง พฤ. 4 ต.ค. 2561
3 วัน 2 คืน
ค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1 - ม.3
บ้านสวนยอแซฟ
กิจการนักเรียน

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง