ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งาน Project Approach

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 1 พ.ย. 2561 ถึง พฤ. 15 พ.ย. 2561
งาน Project Approach
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

    แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  Project Approach ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 โดยบูรณาการ STEM Education เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เร