ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นิเทศกัลยาณมิตร

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 15 พ.ย. 2561
นิเทศกัลยาณมิตร
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

     วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คุณครูแผนกอนุบาลรับการนิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาครูเขต 1 และเขต 6 โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน อย