ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มาติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm , Smart Energy , Smart Industry ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: