ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันคริสต์มาส

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสตมาส เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมฉลองวันอันน่าชื่นชมยินดีที่องค์พระกุมารเยซูได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตมสมภพ วจนพิธีกรรมอัญเชิญพระกุมารอวยพรตามห้องเรียน การไปร้องเพลงส่งความสุขสถานที่ชุมชน กิจกรรมรื่นเริงประกอบด้วย การเล่นเกม และสอยดาว การแสดงบนเวทีต่างๆ มากมาย และการจับของขวัญส่งความสุขจากผู้บริหาร คณะครู และสมาคมศิษย์เก่า มอบให้กับนักเรียน 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: