ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 23 ก.ย. 2562 ถึง ศ. 27 ก.ย. 2562
ป.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง