ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.1-ม.3 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/62

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 19 ก.ค. 2562 ถึง พ. 24 ก.ค. 2562
ป.1-ม.3 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/62
วิชาการ

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562

ป.1-ป.6 วันที่ 22 และ 24 ก.ค.

ม.1-ม.3 วันที่ 19 ,22 และ 24 ก.ค.2562

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง