ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมวันพ่อ

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พ. 4 ธ.ค. 2562
กิจกรรมวันพ่อ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก คว